GENT, prov. Oost-Vlaanderen De naam Gent betekent van Gand, wat in het keltisch "monding" betekent. Ca. 630 stichtte de heilige Amandus daar twee abdijen, Sint-Baafs aan de samenvloeiing van Leie en Schelde en Sint-Pieter op de Blandijnberg, meer zuidwaarts, naar stedenlijst BelgiŽ / Luxemburg, naar provincie kaart Belg./Lux. Maak uw keuze
 

† † †
    
Een eerste portus, van kooplieden, lag bij de Sint-Baafs-abdij. Dat alles verdween bij de invallen van de Noormannen. Nadien bouwde graaf Boudewijn II een versterkte burcht, castrum, op de plaats waar thans het Gravensteen staat; daar vormde zich de definitieve koopliedennederzetting, die weldra 80 ha besloeg. Al vlug was de stad betrokken bij de handel tussen Engeland en het Duitse Rijk. De lokale lakennijverheid bloeide als elders in Vlaanderen.
 
Drie sociale groepen   
Deze leverden strijd: de poorterij of patriciŽrs, de ambachten of kleine burgerij en de textielarbeiders, dagloonwerkers. Dit is zo gebleven tot in de 20ste eeuw. Na de Guldensporenslag, 1302, werd de politieke macht van de patriciŽrs gebroken. Gent stevende nu op politieke macht af en stelde zich onafhankelijk op van het grafelijk gezag. Deze voortdurende strijd is kenmerkend voor de Gentse mentaliteit. Jacob van Artevelde voer tijdens zijn zevenjarig bewind, 1338-1345, een onafhankelijke koers tussen de Vlaamse graaf en de koning van Frankrijk enerzijds en de Engelse koning Edward III anderzijds. Na Artevelde kwamen de grote opstanden: tegen Lodewijk van Male, 1379-1385, tegen Filips de Goede, 1453, bij de dood van Karel de Stoute, 1477, tegen Maximiliaan van Habsburg, 1485, tegen Karel V, 1540.

Veertiende eeuw   
In het begin van deze eeuw telde Gent 56.000 inwoners en was het, na Parijs, de grootste stad benoorden de Alpen. Het verval trad in de 15de eeuw in. In de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje was het een calvinistisch bolwerk; Jan van Hembyze stichtte hier een republiek, 1577-1584, maar Parma veroverde de stad, 1584, en bracht haar terug onder Spaans bewind. Ca. 4000 Gentenaars emigreerden naar Zeeland. In de tweede helft van de 18de eeuw begon de wederopbloei van de stad met de katoennijverheid en tijdens Napoleons bewind kende de stad een opmerkelijke opleving die zou voortduren tijdens het Hollands Bewind, Rijksuniversiteit, 1817; kanaal Gent-Terneuzen, 1825-1827; de Indische markt voor textielproducten.
Gent kende als eerste stad in Vlaanderen de arbeidersbeweging, Werkersverbond,
Vooruit, met Edward Anseele als grote socialistische voorvechter. Ook de christelijke arbeidersbeweging ontstond in Gent, met als leider Arthur Verhaegen, Antisocialistische Werkliedenbond, en de krant Het Volk. Ook in de Vlaamse Beweging speelden de Gentse intellectuelen een belangrijke rol, Willemsfonds. Vier hoofdkenmerken blijven het aanzicht van de stad bepalen: het middeleeuwse centrum, de textielstad, de zeehaven en de universiteitsstad.
Sinds de jaren tachtig vindt in Gent tweejaarlijks een prestigieuze expositie plaats: Flanders' Technology International.

Kerkelijke bouwkunst   
Sint-Baafskathedraal, St.-Baafs-plein
De kerk werd hoofdzakelijk in de 14de en 15de eeuw opgetrokken en van een kapellenkrans voorzien in de 16de eeuw. Het interieur toont pronkstukken van barokkunst: hoofdaltaar, begin 18de eeuw; H.Fr. Verbrugghen, preekstoel, 1745; L. Delvaux, praalgraf van bisschop Triest, 1624- 1625; Fr. en H. Duquesnoy. Maar het belangrijkste kunstwerk is ongetwijfeld het veelluik van de gebroeders Van Eyck, De Aanbidding van het Lam Gods in, 1432 opgeleverd, nog steeds een der wonderen van de westerse cultuur. De kerk bezit andere opmerkelijke schilderstukken: De bekering van Sint Bavo van P.P. Rubens (1623-1624) en een Passieretabel van Joos van Wassenhove (1470).

Begijnhoven
Aan het St.-Elisabethplein ligt het voormalig Groot-Begijnhof, in 1234 door gravin Johanna van Constantinopel gesticht. Bewaard gebleven zijn een aantal barokhuizen en de Sint-Elisabethkerk, 17de eeuw verbouwd. Voorts is er het Klein Begijnhof, Lange Violettenstraat,, gesticht ca. 1240, tussen 1600 en 1700 opnieuw ingericht. De Onze-Lieve-Vrouwe-ter-Hoye, 1658-1720, heeft een renaissance- en barokinterieur.

Sint-Jacobskerk, St.-Jacobsplein
Torens, onderbouw van het dwarsschip en vieringtoren zijn laatromaans; schip en koor zijn gotisch, 13de eeuw, kooromgang en kapellen zijn eind 15de-eeuws. Van het meubilair zijn belangrijk: laatrenaissance-sacraments-toren, 1593, grafmonument van Palfijn, 1784; K. van Poucke, doksaal met orgel, van Peteghem.

Sint-Martinaskerk, van Akkergem
Laatromaanse kruisbasiliek, 12de eeuw, in de 16de eeuw omgebouwd tot een hallenkerk.
 
Sint-Michielskerk, St.-Michielshelling
Laatgotische kerk, 15de en 16de eeuw, die in haar huidige toestand nog jongere delen bevat. Ze bezit een Christus aan het Kruis van A. van Dyck. De kerkschat omvat fraai zilverwerk uit de 17de en 18de eeuw en relikwieŽn uit vroegchristelijke tijden.
 
Sint-Niklaaskerk, Korenmarkt
Voornaam voorbeeld van Scheldegotiek. Er werd begonnen met het schip in 1225; dwarsbeuk, vieringtoren en koor volgden in 1225-1235; eind 13de eeuw was het geheel voltooid. Door grondige restauratiewerkzaamheden, begonnen in de jaren veertig, is de kerk soms gesloten. De kerk bezit het enige grote Cavaillť-Coll-orgel, 1854, van BelgiŽ.  Meer dan de andere kerken bepaalt de Sint-Niklaas het ware architecturale aanzicht van het trotse 13de-eeuwse Gent.

Sint-Pietersabdijkerk
Kerk van de voormalige Sint-Pietersabdij op de Blandijnberg. Het Romaanse bouwwerk werd in de 17de eeuw vervangen door een fraaie barokkerk van P. Huyssens. Het basilicale koor werd in de 18de eeuw verbonden met een centraalbouw, met koepel en westgevel, 1799. Fraai orgel van Ch. Van Peteghem, 1846. Van de imposante abdijgebouwen is een groot deel bewaard gebleven; ze worden thans als expositieruimte gebruikt, of tijdens het Festival van Vlaanderen als polyvalente concertruimte.
 
Andere kerken
Bijzonder mooi is de Sint-Annakerk, in neogotische stijl gebouwd, 1853-1859, met muurschilderingen en inrichting van Matthias Zens. Sint-Coletakerk, 1890, en de Sint-Jan-Baptistkerk, 1860, zijn eveneens neogotisch.Burgerlijke bouwkunst   
Belfort en Lakenhalle, in het centrum van de Gentse Kuip.
De stadstoren is het symbool van de Gentse onafhankelijkheidszin. De huidige bouw dateert deels nog uit de 13de en 14de eeuw; de stenen bekroning is 19de-eeuws. De beelden die de vier hoektorentjes sierden werden in 1912 gekopieerd; er is nog ťťn origineel exemplaar, de Stenen Man, die in de Abdij van Bijloke wordt bewaard. In het belfort hing de stormklok 'Klokke Roeland', die het volk te wapen riep wanneer de vijand de stad naderde. De stormklok werd in 1329 vernietigd; zijn opvolger 'Triomfante' bevindt zich in het parkje aan de voet van het belfort. Het carillon op de vijfde verdieping heeft 45 klokken, deels door Hemony in 1659 gegoten.
De Lakenhalle
is een klein gebouw rond het belfort. Er werd aan begonnen in 1424, maar al in 1444 werd het werk stilgelegd.

Gerard de Duivelsteen, Limburgstraat
Begin 13de eeuw werd dit Romaanse bouwwerk opgetrokken voor Ser Gerard, bijgenaamd 'de Dievel'. Van het oorspronkelijke gebouw bleven na de restauratie in de 19de eeuw slechts de oostelijke vleugel en de donjon bewaard. Thans Rijksarchief. Het geeft een goed beeld van een patriciŽrswoning uit de bloeiperiode van Gent.

Gravensteen in GentGravensteen, St.-Veerleplein
Wat men thans ziet, is de 19de-eeuwse reconstructie van de  burcht die graat Filips van den Elzas vanaf 1180 liet optrekken. De donjon met oudere onderbouw werd met twee verdiepingen verhoogd en bekroond met een gekanteeld platform, waarvan elke boek met een kraagtoren is versterkt; rondom het ovale binnenhof met de bijgebouwen loopt de zware, gekanteelde omheiningsmuur, die loodrecht uit de slotgracht oprijst en met 24 kraagtorens is versterkt. Op deze wal springt het poortgebouw sterk naar voren. Het eigenlijke grafelijke verblijf, meer op wooncomfort berekend, werd ca. 1200 tegen de zuidkant van de donjon aangebracht. In 1353 verlieten de graven het Steen. Het gebouw was achtereenvolgens zetel van de Raad van Vlaanderen, gevangenis, katoenfabriek, 19de eeuw. Het werd in 1887 door de stad Gent aangekocht, en tussen 1894 en 1913 door architect J. de Waele in zijn oorspronkelijke, Romaanse staat teruggebracht. Er is tegenwoordig een museum voor folterwerktuigen in ondergebracht.

Gent-stadhuisStadhuis, Botermarkt
Dit is een conglomeraat van gebouwen uit verschillende stijlperioden waarin tijdens Gent 95 het Ancien Rťgime verscheidene diensten waren ondergebracht: het Schepenhuis, bestaande uit het laatgotische schepenhuis van der Keure, 1538; R. Kelderinans en D. de Waghemakere, en de renaissance-Bollaertskamer, eind 16de eeuw; het Schepenhuis van Ghedeele, 1595-1620; de Conciergerie, 1700; de Staten van Vlaanderen, 16de-18de eeuw; de Armenkamer, 1750. In het stadhuis werd in 1576 de Pacificatie van Gent ondertekend.

Universiteitsbibliotheek, Rozier 9
Het gebouw met de 64 m hoge toren is een voorbeeld van functionalistische architectuur van Henry van de Velde, 1935-1940.

Vleeshuis, Groentenmarkt
De vleeshal, werd door de stadsbouwmeester Gillis de Suttere in het begin van de 15de eeuw opgetrokken. De voormalige Sint-Hubertuskapel heeft gotische wandschilderingen, 1448.

Parken, straten en pleinen 
Citadelpark
Het stadspark ontstond in 1874 op een heuvel tussen Leie en Schelde. Hier bevindt zich o.m. het FloraliŽnpaleis, waar de beroemde bloemententoonstellingen worden gehouden, om de 5 jaar; de eerst volgende keer in 2005.

Graslei en Korenlei
Beide leien of losen laadkaden aan de Leie vormden het handelscentrum van het middeleeuwse Gent. Hier staan de beroemde rijen historische pakhuizen. Aan de Graslei: een Romaans stapelhuis voor graan, Spijker genoemd, eind 13de eeuw; het Tolhuisje, 1682; het Gildenhuis van de Korenmeters, 1698; het Gildenhuis van de Vrije Schippers, 1531. Aan de Korenlei: o.m. Het Anker, Huis van de Onvrije Schippers, 1759, het Steen, ca. 1200 en Romaans.

Hoogpoort, Botermarkt, Nederpolder
De Grote Sikkel, 14de eeuw, thans Kon. Muziekconservatorium; de Achtersikkel, een oud Steen, 14de eeuw. Aan de Hoogpoort het Sint-Jorishof, 15de eeuw, eens het schuttershof van het kruisbogengilde. Aan de Botennarkt de Mammelokker de vroegere stadsgevangenis, 1741. Nederpolder 1: het Hotel Van der Meersche, 16de-18de eeuw; Nederpolder 2: de Kleine Sikkel, 13de eeuw, een Romaans patriciŽrshuis.

Kouter
Ook hier staan fraaie gebouwen: het Huis Falignan, 1755-1760, de voormalige Hoofdwacht van de Oostenrijkse troepen, 1738-1739, de neoclassicistische Opera, 1837-1839.

Prinsenhof
Het kasteel waar keizer Karel V geboren werd, is thans verdwenen. De Donkere Poort is het enige overblijfsel. In de buurt ligt het Rabot, een door twee dikke torens beschutte sluis, 1489-1491.

Vrijdagmarkt
In de middeleeuwen was dit plein het politieke centrum van de stad; standbeeld van Jacob van Artevelde, 1863,. er staan ook fraaie oude panden, o.a. het Toreken, 1451-1483. In de 19de en begin 20ste eeuw was deze plaats het toneel van de sociale strijd tussen de patrons en de arbeiders.

Musea     
Museum Arnold Vander Haeghen, Veldstraat 82
In het fraaie patriciŽrshuis uit 1746 van een der eerste Gentse textielbaronnen woonde later het druk- kersgeslacht Vander Haeghen. Te zien zijn o.a. schilderijen, geschiedenis van de letterkunde, de werkkamer van de schrijver Maurice Macterlinek.
Museum voor Hedendaagse Kunst, Citadelpark
De tempel van conservator Jan Hoet is uitsluitend gewijd aan Belgische en buitenlandse beeldende kunstenaars van na 1945.
Museum voor Wetenschap en Techniek, Korte Meer
Museum van de Rijksuniversiteit, gewijd aan weten- schap, techniek en industrie.
Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark
Schilderijen, tekeningen, wandtapijten enz. van de 14de tot de 19de eeuw; o.m. Jeroen Bosch, Kruisdraging en HiŽronymus in gebed, de Latemse Scholen en Emile Claus.
Museum voor Sierkunst, Jan Breydelstraat
Ondergebracht in de 18de-eeuwse patriciŽrswoning 'De Coninck', met een rijke verzameling meubilair en andere voorwerpen, gerangschikt naar stijlperiode, met inbegrip van de hedendaagse sierkunst.
Museum voor Volkskunde, Kraanlei
Een aantal huisjes in een 19de-eeuws beluik, hofje,  herbergt een unieke verzameling, met nadruk op het Gentse volksleven van ca. 1900.
Oudheidkundig Museum
- Abdij van Bijloke, Godshuizenlaan
De Bijloke  is een voormalige cisterciŽnzerinnenabdij, gesticht in de 13de eeuw; van deze gebouwen resten nog de oostelijke vleugel, de zuidelijke vleugel, de kruisgang, 14de-15de eeuw en de ziekenzaal. Opvallend is o.m. het liggende beeld op het grafmonument van Hugo 11, kastelein van Gent, 1232.
Schoolmuseum Michel Thiery, St.-Pietersplein
Ondergebracht in een van de gebouwen van de voormalige Sint-Pietersabdij; omvat alles wat, volgens de leraar en natuurvriend Thiery, de schoolgaande jeugd zou moeten boeien. En dat is heel wat!
Stedelijk Museum voor Stenen Voorwerpen, Gandastraat 7
In de ruines van de Sint-Baafsabdij heeft men bij elkaar gezet wat was overgebleven na de afbraak van de abdij op last van keizer Karel V, de abdij had deelgenomen aan de opstand tegen de keizer in 1540. Voorts zijn er imposante resten te zien van de Romaanse refter, de kapittelzaal, en de laatgotische kruisgang.

Omgeving    
Deurle, 12 km ZW
Beroemd schildersdorp aan de Leie. Op het kerkhof de grafmonumenten van o.a. Xavier de Cock, Jenny Montigny, Gustaaf de Smet, Leon de Smet, Albert Clacys, Jef de Belder en vele anderen. Er zijn ook drie musea van de zogenoemde Latemse Scholen: Museum Mevrouw Jutes Dhondt-Dhaenens, Museum Gustaaf de Smet, Museum Leon de Smet.

Drongen, 4 km W
In 1138 werd hier een norbertijnenabdij gesticht; sedert de 16de eeuw in handen van de jezuÔeten. Sommige van de huidige gebouwen dateren uit de 17de en 18de eeuw.

Laarne, Slot van, 10 km 0
Prachtige middeleeuwse burcht en statig herenhuis uit de 18de eeuw; de verzameling zilverwerk, Claude d'Allemagne, bedraagt meer dan 800 voorwerpen. Internet: http://www.laarne.be/

Lochristi, 9 km NO
Centrum van de bollencultuur rond Gent: azalea's en begonia's. Beroemde bloemenfeesten in het laatste weekend van augustus. Internet: http://www.lochristi.be/

Mariakerke, 7 km NW
De oorspronkelijk Romaanse Onze-Lieve- Vrouwekerk werd in Scheldegotiek verbouwd, 13de eeuw. De 19de-eeuwse kunstenaar August van Assche vergrootte de kerk en ontwierp het meubilair.
 
Sint-Amandsberg, 3 km NO
Hier bevindt zich het 'Campo Santo' van de Gentse bourgeoisie, schilders, kunstenaars, schrijvers en notabelen. De neogotische architect A. Verhaegen bouwde hier het nieuwe Begijnhof in de stijl van de 15de- eeuwse begijnhoven. Het is een geslaagde poging. Er is ook een Begijnhofmuseum. Jugendstil-villa's aan de Antwerpsesteenweg van de architect Jan Rooms.

Sint-Martens-Latem
, 8 km W
Zoals in Deurle leefde hier, rond 1900, een schilderskolonie, de zgn. Scholen van Sint-Martens-Latem. De dorpskerk is van oorsprong Romaans, maar werd in de 17de, 18de en 19de eeuw verbouwd. Het Museum Minne-Gevaert is gewijd aan het werk van de twee broers Minne. Internet: http://www.sint-martens-latem.be/

Informatie   
-  Brochure Stad Gent, Toeristische gids, is zeer informatief. O.a. belangrijke informatie over "Gent Museumpas"!
-  Vraag ook om het foldertje Autocar Gent! Geeft de aanrijroutes en parkeermogelijkheden.
-  Dan is er nog de uitvoerige Sales guide  voor Gent & Oost-Vlaanderen, met uitputtende informatie op elk gebied.
-  Toeristische brochure Gent, bruisend authentiek, vraag het bijbehorende stadsplan aan.

Internet:
http://www.gent.be/
www.visitgent.be Infokantoor. e-mail: toerisme@gent.be
www.debootjesvangent.be Rederij Dewaele
www.tov.be Toerisme Oost-Vlaanderen

Websites van belangrijke musea
www.gent.be/gravensteen Het Gravensteen
www.smak.be Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
www.miat.gent.be Museum voor Industiele Archeologie en Textiel
www.huisvanalijn.be Het Huis van Alijn
www.dewereldvankina.be Natuurwetenschappelijk museum

Uw accommodatie in BelgiŽ
kunt U goed boeken via Hotels/Appart./BelgiŽ. Er zijn 4966  Hotels/Appartementen online boekbaar.
Uw accommodatie in Luxemburg
 kunt U goed boeken via Hotels/Luxemburg. Er zijn 246 hotels/appartementen online boekbaar.
Algemene informatie over BelgiŽ