BRUSSEL, prov. Vlaams-Brabant. De hoofdstad van BelgiŽ ligt centraal in het land. Ze is tevens de hoofdstad van het Vlaamse gewest en de Vlaamse gemeenschap en is de zetel van verscheidene Europese instellingen, zodat ze, ten onrechte, vaak de hoofdstad van Europa wordt genoemd.
Naar stedenlijst BelgiŽ / Luxemburrg. Naar kaart met de provincies. Naar uw accommodatie.

 
Booking.com † †

In de voorstad Evere ligt het hoofdkwartier van de NAVO. Brussel ligt op een aantal heuvels en bestaat uit een boven- en een benedenstad. Met de 18 andere gemeenten vormt het Brussel-Hoofdstad, een agglomeratie met een statuut van derde gewest in BelgiŽ, naast Vlaanderen en WalloniŽ.

Geschiedenis  
In de geschiedenis van de Lage Landen is Brussel eerder een laatkomer.
De plek lag wel op de handelsweg Brugge-Keulen en de brug over de Zenne was van vitaal belang, maar of er in de 12de-13de eeuw reeds een belangrijk stedelijke kern was, is niet zeker. Brussel maakte deel uit van het graafschap Ukkel in het hertogdom Brabant, waar Leuven de belangrijkste stad was. De hertogen van Brabant hadden echter een burcht in de benedenstad van Brussel, en in de 12de-13de eeuw verlegde ze hun residentie naar de bovenstad. Brussel profiteerde tijdens de Bourgondische periode van de onrust in Vlaanderen en werd een van de Bourgondische hofsteden, naast Brugge en Dijon. Dat gaf aanleiding tot een bloei van de luxe-industrie, van kunsten en wetenschappen. Na de dood van Margaretha van Oostenrijk (1530) werden de nieuwe centrale instellingen van Mechele naar Brussel verplaatst. Ca. 1550 was Brussel de nieuwe hoofdstad van de Nederlanden. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was de stad zeker niet Spaansgezind; er waren vele protestanten. Maar Parma nam de stad in en verbond haar opnieuw met Spanje.
Tijdens de 17de en 18de eeuw was Brussel het administratieve centrum van de Zuidelijke Nederlanden.
In 1695 werd de stad platgebrand door de Fransen onder maarschalk De Villeroy, maar herstelde zich op fenomenale wijze, getuige de Grote Markt en de gildenhuizen. Ook tijdens de Franse en Hollandse tijd was Brussel het centrum van het land en werd aldus hoofdstad van het Onafhankelijke BelgiŽ in 1830. Dank zij het straffe centrale gezag van de unitaire staat BelgiŽ was ook alle politieke, economische en financiŽle macht te Brussel gevestigd. Brussel is van oorsprong een Vlaamse stad. De geleidelijke verfransing is te wijten aan de macht van het Frans in de 18de en 19de eeuw als cultuur- en administratieve taal. De Franstalige Belgische staat van 1830 droeg veel bij tot het versterken van deze tendens. In 1840 was er nog een grote meerderheid van Vlamingen te Brussel; honderd vijftig jaar later is dat nog maar 15 %. Officieel is Brussel een tweetalige stad wat de overheid betreft. Dat het Vlaamse gewest Brussel tot hoofdstad koos, was eerder een politieke daad dan een op de realiteit berustende stap.
 
Kerkelijke bouwkunst    
Sint-Michielskathedraal, vroeger Sint-Gudulakerk, St.-Goedeleplein
Fraaie, evenwichtig gebouwde gotische kerk in Brabantse gotiek met een Frans accent in de twee westtorens. Er werd aan gebouwd in de 13de, 14de en 15de eeuw. Ze heeft zijkapellen, maar geen volledige kapellenkrans. Het schip is in 1989 fraai gerestaureerd. Het interieur heeft mooie renaissanceglasramen van N. Rombouts, naar ontwerp van Barend van Orley, een albasten retabel van Jean Mone, een preekstoel van H.F. Verbrugghen, sculpturen van Conrad Meit en talrijke barokbeeldhouwers. De apostelfiguren aan de pijlers van het schip zijn barok en werden door verscheidene beeldhouwers vervaardigd.

Finisterrackerk, Nieuwstraat
Barokkerk uit 1713-1730. Op de toren staat een neoclassicistische lantaarn.

Magdalenakapel, Magdalenastraat
Laatgotische kapel uit de 15de eeuw, ingesloten door moderne hotels. Ze heeft een barokportaal en een sierlijk torentje.

Kapellekerk, Kapellenmarkt
Een van de mooiste kerken van de hoofdstad. Ze heeft een 13de-eeuws koor en transept, 15de-eeuws schip, barokke Heilige Sacramentskapel en klokkentoren. Pieter Brueghel de Oude werd hier begraven en ook bevindt zich hier het praalgraf van de familie Spinola, gemaakt door J. Anneessens en P. Plumier, die ook de preekstoel sneed, 1721. De apostelbeelden op de pijlers van het schip zijn van J. Duquesnoy en Lucas Faydherbe.

0.-L.-Vrouw-van-Bijstandkerk, G. Bijstandstraat
Barokkerk, gebouwd door J. Cortvriendt en Willem de Bruyn; het is een soort centraalbouw. Het hoogaltaar is van Jan Pieter van Baurscheit.

0.-L.-Vrouw-van-de-Zavelkerk, Kleine Zavel
Vijfbeukige laatgotische kerk, 15de-16de eeuw, met een sacrarium uit 1549 van Lodewijk van Boghein. De graven van Thurn und Taxis lieten grafkapellen bouwen door Lucas Faydherbe. Het praalgraf van Lamoral Claude von Thurn und Taxis werd vervaardigd door Matthias van Beveren. De kerk bezit tevens een drieluik van Michiel Coxeie, 1592. Rond de eeuwwisseling werden aangrenzende gebouwen en de sacristie en het westportaal afgebouwd.

Rijke-Klarenkerk, Rijke-Klarenstraat
Deze vermoedelijk naar een ontwerp van Lucas Faydherbe gebouwde kerk komt ons voor als een centraalbouw met vieringkoepel, volgens een Grieks kruis. In de 19de eeuw werd zij met zijschepen tot een basilica omgevormd. In 1989 werd de kerk door brand zwaar geteisterd.

Sint-Catharinakerk, St.-Katelijneplein
Deze schepping van de 19de- eeuwse architecten J. Pociaert en W. Janssens is in een mengeling van romaanse en gotische stijl opgetrokken, doch ook met renaissancemotieven. De toren is barok en een restant van het vroegere gebouw. De kerk bezit een schat aan schilderijen uit de 17de en 18de eeuw.

Sint-Jacob-op-Coudenberg, Koningsplein in de bovenstad
De kerk is gebouwd door Montoyer en Guimard, Franse architecten en dateert uit 18de eeuw; in de 19de eeuw werden er dwarspanden en een koepel aan toegevoegd. Opvallend is de westgevel niet zuilen en fronton.

Sint-Jan-de-Doperkerk of Begijnenkerk
Hier stond vroeger een fraaie begijnhofkerk, 17de eeuw, een pronkstuk van de Vlaamse barok. Later werd de kerk verbouwd en met classicistische elementen ontsierd, 18de eeuw. Walter Pompe is verantwoordelijk voor het classicistische hoogaltaar.

Sint-Nikolaaskerk, bij de Grote Markt
Een der oudst bewaarde kerken van de stad. Er zijn resten van een Romaanse westbouw. De huidige gotische kerk dateert uit de 14de eeuw en werd later vergroot. Na de zware beschadi ging van 1695 werd de kerk heropgebouwd. De westgevel werd in 1955 gerestaureerd.
 
Als curiosum is er ook nog de Heilig-Hart-basiliek te Koekelberg,
een der grootste katholieke kerken van de christelijke wereld, waaraan werd gewerkt van 1925 tot 1971. Het ontwerp was van A. van Nuffel.

Burgerlijke bouwkunst    
Grote Markt
Een van de mooiste en drukst bezochte pleinen ter wereld. Toch is dat niet wegens de eenheid in de architectuur; deze gaat van gotiek over barok en classicisme naar neogotiek en past wonderwel bij elkaar. Het gaat misschien om het aantal architectonisch bijzondere gebouwen op zo'n beperkte en te overziene ruimte.
Er is allereerst het gotische Stadhuis, 1402-1450
van J. van Thienen en J. Bornoy met het ingebouwde belfort, 15de eeuw, van J. van Ruisbroeck, dat, zoals een aandachtige kijker opmerkt, niet in het midden van het gebouw staat, maar duidelijk naar rechts. Binnen zijn nog fraaie decoraties en wandtapijten te bezichtigen evenals 18de-eeuws meubilair. Tegenover het stadhuis staat het Broodhuis, Maison du Roi, een neogotische reconstructie van Jamar, 19de eeuw, naar een laatgotisch ontwerp van A. Keldermans, L. van Bodeghem, D. de Waghemakere en H. van Pede.
Voorts zijn er de gildenhuizen, die alle dateren uit de periode omstreeks 1700,
nadat de Grote Markt op het stadhuis na in 1695 in de as was gelegd door de Fransen. Ze zijn fraai versierd, soms met bladgoud, en geven een indruk van de rijkdom van sommige gilden, in een periode van economische malaise; enkele bekende namen: In de Koning van Spanien, Schippershuis, De Vos, De Zwaan, Brouwershuis, Huis der Aartshertogen, dit laatste heeft al een classicistische pilastergevel.

Beurs, Beursplein
Dit gebouw van Leo Sluys is tussen 1871 en 1873 opgetrokken; het bezit enkele sculpturen van Auguste Rodin.

Justitiepaleis, Poelaertplein
Al even verbazingwekkend als de Grote Markt, maar voor velen niet even fraai, is deze zetel van de Belgische Justitie; een kolossaal gebouw in verschillende neostijlen, met monumentale koepel, van Jozef Poelaert. De enorme beelden stellen Demosthenes, Lycurgus, Cicero en Ulpianus voor.

Koninklijk Paleis, Paleizenplein

Dit werd in eerste aanleg gebouwd door J. Montoyer en A. Payen, na een brand in 1890 uitgebreid met zijvleugels door Ch. Girault.

Muntschouwburg, Muntplein
Dit neoclassicistische gebouw werd in het begin van de 19de eeuw opgetrokken op de plaats van een ouder theater. Na een brand heeft Poelaert het in 1855 opnieuw opgebouwd. Enkele jaren geleden fraai gerestaureerd.

Paleis der AcademiŽn, Paleizenplein
Een fraai neoclassicistisch gebouw, opgetrokken voor de prins van Oranje tussen 1823 en 1829 door de architecten Ch. Vanderstraeten en Tilman-Frans Suys. Sedert 1877 zetel van verscheidene academies van BelgiŽ.

Paleis der Natie
Een wat pompeuze benaming voor het parlement, dat aan de andere kant van de Warande, of Park van Brussel, ligt, tegenover het Koninklijk Paleis. Hier huizen de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en andere raadgevende colleges van de staat en de gewesten. In 1779- 1783 door Ch. Guimard gebouwd.

Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat
Belangwekkend kunst- en cultuurcentrum, in art dťco-stijl gebouwd in 1921-1928 door Victor Horta, dat ruimte biedt aan tentoonstellingen en concerten.

Sint-Hubertusgalerij
Eerste overdekte winkelgalerij van Europa (212 m lang), gebouwd door de architect J.P. Cluysenaer, 1846-1847.Pleinen en gedenktekens   
Congreszuil, in de Koningsstraat
Zuil, 47 m hoog, in 1856-1859 opgericht door J. Poelaert, ter herdenking van het 25-jarig bestaan van BelgiŽ. Op de zuil het standbeeld van Leopold I, eerste koning van de Belgen.

Jubileumpark, foutief Jubelpark genoemd
Dit fraaie park werd in 1880 aangelegd naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling en de 50ste verjaardag van het koninkrijk. Er verrezen o.m. paleizen, thans musea, een triomfboog van Ch. Girault, en het Gedenkteken voor Afrika, 1921 van Th. Vincotte. Verder staan hier o.m. de Tempel van de Menselijke Driften, 1889-1905, een behuizing voor het geweldige beeldenfresco van Jef Lambeaux, en de Moskee van Brussel van E. Wouters, met minaret door Hendrik Beyaert.

Kleine Zavel, Petit Sablon
Zeer geslaagde tuin in neogotische stijl, aangelegd door Hendrik Beyaert, 1890, met klein beeldhouwwerk bestaande uit bronzen figuren van vorsten en prinsen, kunstenaars en geuzen uit de 16de eeuw. Achter de Kleine Zavel ligt het zgn. Egmontpaleis met -park en een bron die vroeger de benedenstad van water voorzag.
 
Koningsplein
In de tweede helft van de 18de eeuw liet Karel van Lotharingen, vorst van de Zuidelijke Nederlanden, een nieuw complex van classicistische gebouwen aanleggen op de, plaats van het in 1731 in vlammen opgegane hertogelijk paleis uit de middeleeuwen. De Franse architect Guimard ontwierp het Koningsplein, de Koningsstraat en de twee paleizen, thans van de Koning en het parlement. Het park werd aangelegd door de Oostenrijker Joachim Zinner. Midden op het Koningsplein een standbeeld van Godfried van Bouillon, de kruisridder. Vůůr de Franse Revolutie stond daar een ruiterstandbeeld van Karel van Lotharingen.

Kruidtuin, Jardin botanique
De tuin werd aangelegd in de stijl van Le Nůtre in de jaren 1826-1830, de Hollandse tijd. De collectie planten en bloemen is overgebracht haar Meise. Thans een cultuurcentrum. Kunstberg, Mont des Arts
Op de plaats van een oude stadswijk werd in 1954-1969 het complex van de Koninklijke Bibliotheek, Albertina, gebouwd, bestaande uit bibliotheek, rijksarchief, congrespaleis, trappen en waterpartijen. De plannen dateerden al van voor de Tweede Wereldoorlog.
 
Martelaarsplein
Fraai plein mei 18de-eeuwse woningen, ontworpen in 1775 door de Franse architect Claude Fisco. Er staat een monument ter herinnering aan de gesneuvelden bij de Opstand in 1830 tegen de Hollanders.

Manneken Pis, achter het stadhuis
De beroemdste burger van Brussel. Het bronfiguurtje werd oorspronkelijk door Jerome Duquesnoy in 1619 vervaardigd; in 1817 werd het opnieuw vervaardigd. Het ventje beschikt over een zeer uitgebreide collectie uniformen en feestelijke gewaden. Sedert het feminisme ook in BelgiŽ ingang heeft gevonden, bestaat er tevens een plassend meisjesfiguurtje: Jeanne- ke.
Het Atomium aan de rand van de stad aan de Heizel, is een overblijfsel van de Wereldexpo van 1958. Het is een ontwerp, 102 m hoog,  van ingenieur A. Waterkeyn.
 
Andere bezienswaardigheden
In de stad en de voorsteden zijn nog enkele woningen in Jugendstil, art nouveau, behouden. Ze werden gebouwd door de beroemdste architecten in deze stijl: Paul Hankar en Victor Horta. Ook op de Louizalaan staat nog een gevel van Horta. Hier en daar ziet men ook goede moderne architectuur, vooral in de tuinwijken: Florťal-le Logis, La Citť moderne, Kapelleveld. Dan is er ook nog het merkwaardige Palais Stocklet, 1905-1911, van de Weense architect J. Hoffmann

Musea   

Autoworld, Jubileum park
Unieke verzameling van 450 oldtimers, afkomstig uit de collectie Mahy en de collectie De Pauw. De helft van de voertuigen kan onmiddellijk starten.
Brouwerijmuseum, Brouwershuis op de Grote Markt
Reconstructie van een ambachtelijke brouwerij uit Hoegaarden, 17de eeuw, met brouwkuip, koelbak en andere werktuigen die bij de productie hoorden.
Filmmuseum, Paleis voor Schone Kunsten
Belangrijke collectie oude films, met regelmatig vertoningen van stomme films met pianobegeleiding.

Hortamuseum, Amerikastraat
Voormalig woonhuis en atelier van de architect Victor Horta in art-nouveaustijl of Jugendstil. Instrumentenmuseum, Kleine Zavel, bij het Kon. Conservatorium
Collectie van ca. 5000 muziekinstrumenten uit alle delen van de wereld en van alle tijden. Deze zal echter worden ondergebracht in een daartoe gerestaureerd gebouw op het Koningsplein.

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, afdeling Oude Kunsten en 19de eeuw, Regentschapstraat
De rijkdom van dit museum is immens: ongeveer 1200 schilderijen van de 14de tot en met de 19de eeuw. De herkomst van de collecties is gevarieerd. Er zijn drie circuits gemaakt: het blauwe circuit met werk uit de 15de en 16de eeuw - o.a. Van der Weyden, Van der Goes, Memling, Dirk Bouts, Gerard David, Q. Matsys, J. Patinir, Jan Gossaert, Barend van Orley, Pourbus, Pieter Bruegel de Oude, Winterlandschap - ; het bruine circuit met meesters uit de 17de en 18de eeuw - o.a. Rubens, met niet minder dan 7 grote werken, Van Dyck, Jordaens - ; het gele circuit met werk uit de 19de eeuw - o.a. H. Evenepoel, C. Meunier, de Latemse Scholen, Laermans, E Claus.

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, afdeling Moderne Kunst, Koningsplein
Dit museum, dat deels ondergronds, rond een cirkelvormige lichtput is gebouwd, werd in 1985 geopend na een kwart eeuw studie en getalm. De collecties bestaan vooral uit Belgische kunst van de 20ste eeuw, vanaf Ensor tot Raveel. Toch is er ook belangrijk buitenlands werk te bezichtigen. Zo werd in 1990 het museum verrijkt met de collectie Goldschmidt: o.a. Mirů, Picasso en pop art.

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubileumpark
Een van de grootste collecties ter wereld. Niet alles is op ťťn dag te bezichtigen. Er zijn per dag dan ook slechts enkele afdelingen open, let op even en oneven dagen. De musea omvatten kunst en geschiedenis van de gehele wereld, exclusief de Europese schilderkunst: antiquiteiten, Nabije Oosten, Egypte, Griekenland, Rome, islam; kunstnijverheid, alle ambachten, Oud-BelgiŽ en algemene archeologie; volkskunde en etnografie, van alle continenten.
Enkele pronkstukken: de mozaÔekvloer van Apamea, SyriŽ, de Brusselse wandtapijten, naar kartons van Barend van Orley, De geschiedenis van Jacob.
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat, Eisene
Mineralogie en petrografie, ongewervelde dieren, een zeldzame schelp, levend fossiel, enz. Pronkstukken: fossiele gewervelde dieren, o.m. Inguanodons, afkomstig uit Bernissart in Henegouwen.
 
Kindermuseum, Elsene
Bestemd vvor kinderen van 4 - 12 jaar, geeft overzicht van en inzicht in het dagelijkse leven in de verschillende biotopen, stad, land. Kinderen kunnen alles bekijken en aanraken. Stedelijk Museum Broodhuis, Grote Markt
Geschiedenis van de stad Brussel, met schilderkunst en retabels, wandtapijten, porselein en zilverwerk, beeldhouwwerk uit de diverse stijlperioden, faience en tin, en niet te vergeten ... de ruim 360 kostuums van Manken Pis.

Trammuseum, Schepdaal, Dilheek
Heel leuk museum met betrekking tot de buurtspoorwegen van de 19de en 20ste eeuw. Deels in de open lucht.
Kant- en Kostuummuseum, Violetstraat
Kant, borduurwerk, klederdrachten.

Internet
www.brusselsdiscovery.com/ Eng. 
www.bruxelles.irisnet.be/nl
www.bruxelles.be
Brussel Hoofdstedelijk Gewest  www.bruxelles.irisnet.be/nl/region.

Voorsteden en Omgeving   
Anderlecht, ZW
Statige Sint-Pieters-en-Sint-Guidokerk, 15de-16de eeuw, van architecten als Jan van Ruisbroeck en Matthijs Keldermans. Wandschilderingen, schilderijen en graf monumenten. De crypte is Romaans. In het kapittelhuis verbleef Desiderius Erasmus van Rotterdam een tijd. In het Oud Begijnhof is een heemkundig museum gevestigd. Voor 'bierologen' is er het Brussels Museum van de Geuze.

Elsene, Ixelles, ZO
Het gemeentehuis was eens de woning van de Belgische vioolmaestro Charles de Bťriot, 1802-1870. Er is een neogotische Sint-Bonifatiuskerk, maar vooral belangrijk zijn de resten van de Abdij Ter Kameren, een voormalige cisterciŽnzerinnenabdij. 1201: kruisgang, 13de en 17de eeuw, kapel, 14de eeuw. De gevel, van Jacob Frankaert, van de Drievuldigheidskerk, 1895, is afkomstig van de gesloopte augustijnenkerk.
 
Laken, Lacken, N
Hier staat het Koninklijk Paleis, verblijf van het Belgische vorstenpaar, 18de-19de eeuw, met groot park. De neogotische Onze-Lieve-Vrouwekerk is goed werk van J. Poelaert, 1854-1872; ernaast is het koor van de oude kerk behouden, een fraai voorbeeld van vroege gotiek, 1275. In de hoofdkerk liggen de graven van de Belgische vorsten. Op het grondgebied van Laken treft men wonderlijke monumenten aan als het Chinees Paviljoen, met porseleincollectie, de Japanse Toren , beide van de Parijse Wereldtentoonstelling 1900. Voorts het Atomium, de paleizen van de Heizel en het voetbalstadion De Heizel.

Oudergem, Auderghem, ZO
Lag vroeger in het ZoniŽnwoud. Hier bevindt zich de voormalige Priorij van Hertoginnedal, het eerste dominicanenklooster van de Nederlanden, met kapel, en thans geliefd verblijf voor conclaven van de Belgische regeringen. Het Rood Klooster, 14de eeuw,  heeft nog gebouwen uit de 16de-18de eeuw. Hier ligt de Gentse schilder Hugo van der Goes, Vlaamse primitieven,  begraven.

Schaarbeek, Schaerheek, NO
Hier bevindt zich een merkwaardige verzameling neo-gebouwen: het neorenaissance Stadhuis , de neoromaanse/neo-Byzantijnse Sint-Mariakerk  en de neogotische Sint-Servaaskerk.
 
Sint-Jans-Molenbeek, Molenbeek- Saint-Jean,  W
De architect J. Diongre bouwde hier in Jugendstil de Sint-Jan-de-Doperkerk, 1932. In de neogotische Sint-Remigiuskerk, 1907, vindt men elementen van de Scheldegotiek, 13de eeuw.

Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwe-Saint-Lambert, O
De oude Romaanse Sint-Lambertuskerk werd in een neoromaanse nieuwbouw, 1937-1945, geÔntegreerd. De hooggotische kapel van Lenneke Mare, ca. 1360,  is in vroegbarokke stijl ingericht.

Ukkel, Ucele, Z
Het interieur van de classicistische Sint-Pieterskerk stamt deels nog uit de Romaanse periode. De kapel Onze-Lieve-Vrouw-der-Bedrukten is deels 14de-, deels 16de-eeuws. Van het landelijke Ukkel van voor de 20ste eeuw getuigen de boerderijen en kastelen, vele in Jugendstil gebouwd.

Vorst, Forest, Z
Van de vroegere Romaanse kerk is een kapel naast het koor van de Sint-Dionysius, 13de- 16de eeuw, behouden. Opvallende crucifix, 1200, en talrijke grafstenen. De Sint-Augustinuskerk in Jugendstil is  gebouwd door L. Guianotte en A.

Watermaal-Bosvoorde, Watermael-Boitsfort, ZO
De Romaanse westtoren van de Sint-Clemenskerk is een van de oudste bouwwerken in romaanse stijl in BelgiŽ, 1050. De huidige kerk is een 19de-eeuwse verbouwing van de kerk uit de 15de en 16de eeuw.

ZoniŽnwoud, Frans: Forťt de Soignes
Ligt ten zuidoosten van de agglomeratie Brussel en is uniek. Het bestaat thans nog uit ruim 4300 ha, waarvan 3500 ha beukenbos. Het was destijds een deel van het uitgestrekte Kolenwoud, 1ste eeuw v.C., en werd door de bevolking deels ontbost voor brandstofwinning. Gedurende de Oostenrijkse Tijd werd aan herbebossing gedaan, onder leiding van Zinner. On- der de Hollandse Tijd werd het woud van ca. 12 000 ha tot zijn huidige proporties gebracht. In 1843 werd het door de Belgische Staat aangekocht. Het bestaat uit het Terkamerenbos, het park van Tervuren, het Kapucijnenbos en het arboretum van Tervuren. Het drukke toerisme vormt inmiddels een bedreiging van het milieu.

** Uw accommodatie in Brussel kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Brussel. Er zijn 172  hotels online boekbaar. Laagste prijsgarantie! Makkelijk reserveren. Geen kosten. U betaalt in het hotel! Let ook op de beoordelingen door gasten die de hotels bezochten! U kunt de ligging van de hotels via Google Earth bekijken!
 Hotels nabij: Wijk:  Anderlecht  -  Brussel. Conferentiecentrum: Brussels Kart  -  Brussels Expo  -  Monument of oriŽntatiepunt: Manneken Pis  -  Kunstberg  -  Museum: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ  -  OriŽntatiepunt: Grote Markt  -  VismÍt (Voor de populairste oriŽntatiepunten 10 zie de site)  -  Park: Dudenpark Brussel  -  Zie verder B. Brussel

** Uw accommodatie  in BelgiŽ
 kunt U goed boeken via Hotels/Booking/BelgiŽ. Er zijn 5877 accommodaties online boekbaar.
** Uw accommodatie in Luxemburg
  kunt U goed boeken via Hotels/Booking/Luxemburg. Er zijn 300 accommodaties online boekbaar.
** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ĒAlle accommodatietypesĒ ůf kies direct:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets