AALST, prov. Oost-Vlaanderen met  Hoofdstad van het voormalig Land van Aalst, sedert 1050 deel van het graafschap Vlaanderen. Thans hopmarkt en centrum van snijbloementeelt en textiel. Beroemde carnavalsfeesten.
Naar stedenlijst BelgiŽ / Luxemburrg. Naar kaart met de provincies.
 Naar uw accommodatie.

    
Sint-Maartenskerk, Begijnhof  en Hoofdstad van het voormalig Land van Aalst, sedert 1050 deel van het graafschap Vlaanderen. Thans hopmarkt en centrum van snijbloementeelt en textiel. Beroemde carnavalsfeesten.

Schepenhuis, belfort en Gebiedshuisje  
Hoofdstad van het voormalig Land van Aalst, sedert 1050 deel van het graafschap Vlaanderen. Thans hopmarkt en centrum van snijbloementeelt en textiel. Beroemde carnavalsfeesten.

Sint-Maartenskerk, Priester Daensplein  
Deze groots opgezette kerk in Brabantse gotiek is onvoltooid gebleven. Er werd in 1481 door Jan van Wouwe aan begonnen. Na hem leidden Herman en Domien de Waghemakere en Laurens Keldermans de bouw. In de 17de eeuw begon men aan het schip en in 1747 werd een voorlopige, uiteindelijk definitieve westelijke muur geplaatst op een derde van de oorspronkelijke lengte. Het gewelf van de askapel heeft nog de oude frescobeschildering met o.m. de figuren van de Musicerende Engelen; een tweede fresco, Het Laatste Oordeel, begin 16de eeuw, bleef bewaard in de kapittelzaal. Tot de opmerkelijkste stukken van de inrichting behoren het laatgotische sacramentshuisje, eind 15de eeuw, in de sacristie, het laat-renaissance marmeren sacramentshuis in het koor van HiŽronymus Duquesnoy de Oude, de 23 portiekaltaren van o.a. Cornelis van Mildert en J.B. de Wree, het doksaal en de orgelkast van P. van Peteghem. De kerk bezit een prachtig schilderij van P.P. Rubens: Sint-Rochus. Van documentair belang zijn enkele doeken van o.a. G, de Crayer, H. Simon Stock, en van Otto van Veen, Aanbidding der Herders. In de kooromgang bevindt zich het praalgraf van Dirk Martens, ca. 1450-1524.
Hoofdstad van het voormalig Land van Aalst, sedert 1050 deel van het graafschap Vlaanderen. Thans hopmarkt en centrum van snijbloementeelt en textiel. Beroemde carnavalsfeesten.


Kaart met omgeving AalstHoofdstad van het voormalig Land van Aalst,  
sedert 1050 deel van het graafschap Vlaanderen. Thans hopmarkt en centrum van snijbloementeelt en textiel. Beroemde carnavalsfeesten.
Begijnhof, tussen Pontstraat en Burchtstraat
Van het in 1264 gestichte Begijnhof rest enkel de classicistische Sint-Catharinakerk, in 1787 gebouwd naar een ontwerp van Jan de Staereke. Voorts de kapel voor Antonius van Padua, 1872 en enkele huizen.

Andere kerkelijke gebouwen  
Fraai gerestaureerd zijn delen van het voormalige Onze-Lieve-Vrouwhospitaal, Oude Vismarkt, in 1241 gesticht door gravin Johanna van Constantinopel; thans zijn er de Academie en een cultureel centrum gevestigd. Aalst is tevens de zetel van een JezuÔetenklooster en -college, Pontstraat, met barokkerk, 1730, en het oude collegegebouw. De neogotische Sint-Jozefkerk, Esplanadeplein
Van de architecten M. de Noyette en R. Rooms werd ca. 1900 gebouwd.
De parochiekerk Sint-Anna, hoek Boudewijnlaan
Is een hedendaags gebouw, naar ontwerp van P. Felix, 1970.

Borse van Amsterdam, Grote Markt 26  
Voorheen zetel van de rederijkerskamer Sinte-Barbara, heeft vier topgevels op een zuilengalerij. Het klokkentorentje dateert uit 1908. Het gebouw blijft een bezienswaardig monument van vroege barok.

Schepenhuis, belfort en Gebiedshuisje, Grote Markt  
De mooiste 'site' van de stad bestaat uit drie verschillende gebouwen. Achteraan staat het Schepenhuis in Scheldegotiek, vermoedelijk het oudste schepenhuis van Vlaanderen; het werd voor het eerst in de 13de eeuw opgetrokken, ging in vlammen op en werd opnieuw opgetrokken. Het belfort werd eveneens in de 15de eeuw gebouwd; het bezit de oudste gemechaniseerde beiaard van de Nederlanden, ca. 1469. Rechts voor het oude Schepenhuis staat het Gebiedshuisje, late gotiek, 1487, met twee driepasvensters en een blinde bogengalerij. Voor het Schepenhuis, op de Grote Markt, het standbeeld van Dirk Martens, volgens de Vlamingen de eerste drukker in de Nederlanden, W. Geefs, 1856.

Stadhuis, Grote Markt  
Rechts van het Schepenhuis en vroeger door een galerij daarmee verbonden. Het is de voormalige zetel van het Land van Aalst. Het Landhuis zelf, binnenhof, dateert uit 17de eeuw en werd gebouwd  H. de Doneker. In de 18de eeuw kreeg het een fraaie rococogevel. Aan de voorzijde is het geheel afgesloten door een neoclassicistische gevel, architect L. Roelandt.

Daensmuseum en Archief van de Vlaamse sociale strijd, Belfort, Grote Markt  
Herinneringen aan priester Daens, een bewogen figuur uit de christen-democratische beweging eind 19de-begin 20ste eeuw.

Stedelijk Oudheidkundig Museum, Oud Hospitaal, Oude Vismarkt  
In de voormalige gebouwen van het Oud Hospitaal kan men archeologische vondsten, fossielen, lokale sierkunst, drukkerijmaterialen, en schilderijen van Valerius de Saedeleer bezichtigen.
 
Andere bezienswaardigheden
 
Aalst heeft nog enkele panden uit de late middeleeuwen en de barokperiode; voorts getuigen vele gebouwen van de economische bloei, textiel, in de 19de eeuw. In de onmiddellijke omgeving staan enkele fraaie kastelen, o.m. het neoclassicistische Rozenhof, het eclectische Kasteel van Ronsevaale, einde 19de eeuw, het Kasteel van Terlinden; met park en oranjerie, en het Kasteel van Muylem met Jugendstil-elementen.

Stadsplattegrond van AalstStadswandeling  
In de volgorde van de hieronder beschreven bezienswaardigheden kunt u de oude kern van Aalst bezoeken.
De bezichtiging wordt gestart niet ver van de Grote Markt.

1.  Het schepenhuis  
is het oudste in de Nederlanden; met de bouw werd ca. 1220 begonnen. De rechthoekige plattegrond geeft de vorm aan die karakteristiek zou worden voor de raadhuizen en gildehallen
van de gotische periode. Kenmerkend voor de Scheldegotiek is dat de horizontale romaanse lijnen nog sterk doorwerken; indien men te Gent geweest is zal de overeenkomst van het romaanse stapelhuis op de Graslei met dit Schepenhuis van Aalst treffend zijn. Doch de gotiek heeft zijn intrede gedaan: boven de vierkante vensters zien we de spitsbogen verschijnen. Het Belfort, symbool van de middeleeuwse stad als rechtspersoon, werd in het begin van de 15e eeuw verbouwd. In de nissen staan twee ridderfiguren: symbolisch voor de graaf van Vlaanderen en de graaf van Aalst. Een contrast met de wat massieve toren vormt de ranke, elegante spits in lantaarnvorm.
Het uitspringende Gebiedhuisje uit 1487 is een mooi voorbeeld van laatgotiek. Voor de geopende ramen werden hier de stadsberichten afgelezen.
Vijf beelden tooien de gevel, waaronder Dirk van Aalst, in de volksmond het 'Kind van Aalst' genoemd.
Van het 'scepenhuus' gaat een bijzondere sfeer uit, zeker als de beiaardier het aloude klokkenspel bespeelt.
 
2
 Standbeeld van Dirk Martens,  
die in 1450 te Aalst geboren werd. Hij bracht de boekdrukkunst naar Vlaanderen en richtte de eerste drukkerij te Aalst op. Zijn praalgraf bevindt zich in de St. Martinus.

3
 Beurs van Amsterdam  
Deze vroegere zgn. Barbarakamer heeft een renaissance onderbouw met een zuilengalerij. De vier zeer fraaie topgevels zijn uitgevoerd in barokstijl.

4
 Oud landhuis  
Dateert oorspronkelijk uit de 17e eeuw. Het huidige neoklassieke gebouw
, nu stadhuis, met zijn colonnade werd in het begin van de vorige eeuw gebouwd. Onder de colonnade van het stadhuis door wandelen we naar de binnenhof. Hier zien we een prachtige rococogevel. Tegenover het vaak zware en overdadige van de barok, rijk vertegenwoordigd in Vlaanderen, is het lichte en speelse van de rococo een ware verademing. In de trouw- en raadzaal vinden we dezelfde motieven terug. Rechts van de rococogevel staan de voormalige stallen van de hertog van Berry. Het driehoekig fronton duidt op een meer ingehouden stijlvorm: het classicisme.

5 H
ere huis van La Genhove,  
is nu de Handelsrechtbank. Het heeft een strenge 17e eeuwse klassieke, symmetrische gevel met een prachtig gebeeldhouwde deur.

6 S
t. Martinuskerk.  
Werd in 1947 door brand verwoest; de restauratie werd zorgvuldig uitgevoerd. Het monumentale gebouw had twee architecten: Keldermans
, uit Mechelen, en De Waghemakere, uit Antwerpen, beroemde bouwmeesters in het toenmalige Vlaanderen. Het buitenaanzicht is sober; het zuidelijk deel van het transept dat uitziet op de Pontstraat is nog het levendigst, mooie topgevel. Opmerkelijk in het interieur zijn o.a. de 17e eeuwse Sacramentstoren van Jeronymus Duguesnoy, de twee grote barokaltaren van Corn. De Mildert en een schilderij van Rubens, H. Rochus. De kerkschat van de St. Martinus is alleen op verzoek te bezichtigen.

7
 Oudste huis van Aalst.  
De uit zand- en baksteen opgetrokken gevel is sterk horizontaal geleid en dateert uit de 14e eeuw.

8
 Oud-Hospitaal, tevens Stedelijk Oudheidkundig museum,  
staat op de plaats waar eertijds het Zelfhof stond. de oudste, Karolingische, kern van Aalst. In het Oud-Hospitaal worden vele kunstschatten, waaronder enkele triptieken uit de school van Rubens en Jeroen Bosch tentoongesteld. Merkwaardig is ook de zgn. Dubbele Lepel: van 1242-1803 werd te Aalst uit iedere zak graan een dubbele lepel geschept voor het hospitaal.

9
 Begijnhofkerk,  
dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw; het classicisme gaat de barok overheersen. hetgeen duidelijk tot uiting komt in dit gebouw met zijn streng klassieke ingang.Omgeving  
Asse, ten oosten van Aalst,
ligt in het noordelijk gedeelte van het Pajottenland. Het is een plaatsje dat een bezoek zek
er waard is. Het is niet alleen bekend om zijn aardbeien. maar ook om de gedeeltelijk romaansgotische St. Maartenskerk. In het interieur treft u prachtige gebrandschilderde ramen en mooi 18e eeuws beeldhouwwerk, biechtstoel, retabel = altaarblad, preekstoel, aan. Het oude gasthuis van Asse mag niet worden genegeerd. Het werd in de 17e eeuw betrokken door een uit de Republiek 'in saecke relighie' verdreven Zustergemeenschap. Ze brachten al hun bezittingen over naar het Gasthuis, alwaar nu nog de apotheek te zien is. De keuken in Oud-Hollandse stijl is eveneens intact.

Ten zuiden van Ass
e, even onder de hoofdweg Brussel-Gent ligt Ternat.
Het aardige gotische kerkje met zijn rijzige toren ziet u reeds van verre. Het in het water staande kasteel Kruikenberg fungeert als schoolgebouw.

'De Dood is de straf der Zonde' is een goed bedoelde vermaning aan het kerkvolk,
die te lezen is in het prachtige kerkje van Strijtem. Het geraamte boven op de dwarsbalk wijst u de tijd aan. In het interieur bevinden zich nog andere zaken die
een nadere beschouwing zeker waard zijn: o.a. muurschilderingen en zeer aparte kerkramen. De bijzonder originele geest van pastoor Cuylits was hiervoor verantwoordelijk: hiervan getuigt ook de merkwaardige vorm van de kerktoren.

Baardegem, 8 km 0  Naar uw accommodatie.
De in oorsprong Romaanse Sint-Margarethakerk werd gotisch en classicistisch verbouwd. Het dorp bezit enkele opvallende gesloten en semigesloten boerenboeven, o.m. de Hof ter Linde, Dorpsstraat 54, en de Zwanennesthoeve, Zwanenneststraat 2.
 
Erembodegem, 2 km ZO  
Behalve een moderne Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartker,; L. Bressers, zijn er mooie kapellen, o.a. in de Kapellendreef, 1758, de Onze-Lieve-Vrouw- ter-Muren, 1763. Hier woonde en overleed Louis Paul Boon, 1912-1979.

Gijzegem, 6 km N  
Kan bogen op twee belangrijke monumenten: de classicistische Sint-Maartenskerk, 1772; Gentse jezuÔetarchitect F. Gobert, met marmeren hoogaltaar  en ander fraai meubilair uit de 18de eeuw, waaronder een gedeeld orgelfront. Voorts de resten van het Kasteel Gombeau, 17de eeuw, tot het kasteel behoorde o.m. de Neerhof, De Coekstraat, uit 1688.

Hekelgem 5 km ten oosten van Aalst.  
Ligt praktisch op de grens met Brabant. De dorpskerk heeft een zware romaanse toren. Karakeristiek voor het dorpje zijn ongetwijfeld de zandtapijten. De oude Belgische 'zandschiIder' Pierre van Ransbeek heeft deze volkskunst weer doen herleven. In enkele cafťs in en rond Hekelgem kunt u ze bewonderen.
Even ten noorden van Hekelgem ligt de abdij van Aff
ligem,
in vroeger tijden een vermaard religieus centrum. In de middeleeuwen werd hier de standaard van Brabant bewaard. Van de oude abdijkerk is niet meer dan een muur overgebleven. Het kloosterpand dateert uit 1934 en is van de Nederlander Kropho
ller, wiens traditionele stijlopvatting ook in vele Nederlandse kerken tot uiting is gekomen. In het trappenhuis bereikt de stijl van Kropholler het mooiste effect. In de abdijgebouwen is een tentoonstellingszaal ondergebracht.
Enige kilometers ten noorden van de abdij ligt Moorsel
met een markant kasteel, uitgevoerd in zand- en baksteen.


Hofstade, 3 km N  
De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart heeft een vlakke koorafsluiting, 13de eeuw, vieringtoren, 16de eeuw, en twee sterk uitstekende transeptarmen. Het meubilair is deels 18de- deels 19de-eeuws.

Meldert, 9 km 0  
De parochiekerk Sint-Walburga, met vieringtoren, is vroeggotisch en later verbouwd, 17de- 18de eeuw; fraai meubilair. Verspreid over het dorp: groot aantal kleinschalige boerenhuisjes, in felle kleuren beschilderd.

Moorsel, 5 km NO  
Op het Dorpsplein de H. Gudulakapel, weer opgebouwd in 1597. De parochiekerk Sint-Maarten heeft een zware westtoren, 13de eeuw; de rest van de kerk is laatgotisch; fraai meubilair uit de 17de en 18de eeuw. Het renaissance waterkasteel werd door Karel van Crog, abt van Affligem, in 1521-1526 gebouwd.

Nieuwerkerken-bij-Aalst, 3 km ZW  
Bezit een heterogeen kerkgebouw, Onze-Lieve-Vrouw, met laatgotisch koor, lage vieringtoren en 18de-eeuws schip.

Ninove, 15 km ten zuiden van Aalst aan de Dender.  
 Het is een stadje met een rijke historie. Van de middeleeuwse stadsomwalling rest nog de koepoort. De O.L. Vrouwe abdij maakte vroeger deel uit van de Norbertijnenabdij, het oudste gedeelte is begin 17e eeuws. Van de oude abdijgebouwen staat de St. Cornelispoort nog overeind. Hier dichtbij de voormalige abtenwoning en een 17e eeuwse molen.
 
In de schaduw van Ninove ligt Pamel.
 
In het zomerseizoen wordt hier de druk bezochte aardbeienmarkt 'de Belle' gehouden.
Nabij de kapel op de Ledeberg
, Ninoofsesteenweg, heeft u een prachtig uitzicht. De streek is bekend om zijn windmolens. In Pamel staat de 'Pauselijke Zoeaaf. Ook te O.L. Vrouwe Lombeek staat er ťťn markant in het landschap.

Een wandeling van Pamel naar O.L. Vrouwe Lombeek in zuidoostelijke richting is iets voor echte liefhebbers.
 
Het voeggotische kerkje van O.L. Vro
uwe Lombeek is alleen al een bezoek waard, vanwege zijn magnifieke altaarblad uit het begin van de 16e eeuw; op weergaloos knappe wijze is het leven van Maria uitgebeeld. Vanaf de 'Hunsel' heeft men een prachtig uitzicht op dit rustige dorpje.
 
Wieze, 5 km ten noordoosten van Aalst,  
is een landelijk plaatsje bekend om zijn oktoberfeesten. Van eind september tot begin oktober worden gedurende twee weken muziekfeesten georganiseerd, waarbij niet minder dan 200 muzikale groepen plegen op te treden. De sfeer wordt er veelal bepaald door Beierse muziekkapellen, polonaises
en een niet aflatende bierstroom.

Dienst Stadspromotie - sectie Toerisme
Grote Markt , belfort - gebiedshuisje, 9300 Aalst, -  tel. 053 73 22 70, fax 053 73 22 73   - 
E-mail toerisme@aalst.be   -  Internet: www.aalst.be
Openingsuren dienst Toerisme:
weekdagen: van 9.30 tot 11.45 uur en van 13.30 tot 17.45 uur 

** Uw accommodatie  in BelgiŽ
  kunt U goed boeken via Hotels/Booking/BelgiŽ. Er zijn 5877 accommodaties online boekbaar.
** Uw accommodatie in Luxemburg
   kunt U goed boeken via Hotels/Booking/Luxemburg. Er zijn 300 accommodaties online boekbaar.
  
** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ĒAlle accommodatietypesĒ ůf kies direct:
   Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets.  
 
 Algemene informatie over BelgiŽ.
 Algemene informatie over Luxemburg.